Dăruiește celor mai dragi dintre pământeni
Bucuria jucăriilor surpriză

Și pentru tine, și pentru noi

Case Studies

Termeni și Condiții

În interesul unei relații ordonate și prietenoase cu clienții, societatea SC FLAFY BUFY SRL se bazează in relațiile de afaceri pe o serie de termeni și conditii.
 
Datele firmei: SC FLAFY BUFY SRL
 
Adresa: Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 319, Sector 1, Bucuresti, România             
             CUI/CIF RO37157498,Nr. Reg. Com. J40/2754/2017

E-mail: office@flafybufy.ro

1. Termeni și definiții

Vanzător – S.C. FLAFY BUFY S.R.L.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică inregistrată pe Website, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice website-ului din sectiunea Termeni și Condiții.

Website – domeniul www.flafybufy.ro și subdomeniile acestuia.

2. Condiții generale:

2.1. Accesarea serviciilor prezentate pe website-ul www.flafybufy.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor prezentate.

2.2. Vanzătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări, actualizări privind termenii și condițiile inscrise în website-ul www.flafybufy.ro, precum și prețul produselor, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor. De asemenea, Vanzatorul își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau sub-pagini a website-ului in orice moment.

3. Dreptul de proprietate intelectuală

3.1. Conținutul website-ului www.flafybufy.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci inregistrate, este integral proprietatea FLAFY BUFY SRL. și este apărat de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul FLAFY BUFY SRL. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației in vigoare: www.flafybufy.ro si logo-ul www.flafybufy.ro sunt mărci înregistrate ale FLAFY BUFY SRL.

4. Confidențialitate

4.1. www.flafybufy.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile legale.

4.2. Datele personale pe care le completați în formularele de comandă se folosesc numai în scopul livrării comenzii.

5. Forță majoră

5.1. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, in afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau in mod corespunzător, total sau parțial, este datorata unui eveniment de forță majoră.

5.2.  Dacă in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu înceteaza, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

6 Legea de guvernare

6.1. Părțile vor rezolva pe cale amiabilă toate neînțelegerile, problemele și reclamațiile rezultate din incheierea, derularea și interpretarea prezentului Contract.

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov

Adresă: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798

Tel.: 021/310.63.75 - birou reclamații
Tel.: 0759.045.333 - birou reclamații

Email: bucurestiilfov@anpc.ro
Fax: 021/310.63.80

We Also Provide

More Services

We create amazing Webflow templates for creative people all around the world.

01

SEO Optimization

Our ships have completed their scan of the area and found nothing. If the Millennium Falcon went into light-speed, it'll be on the other side of the galaxy by now.

Learn More
02

Marketing

Our ships have completed their scan of the area and found nothing. If the Millennium Falcon went into light-speed, it'll be on the other side of the galaxy by now.

Learn More
03

Branding & Identity

Our ships have completed their scan of the area and found nothing. If the Millennium Falcon went into light-speed, it'll be on the other side of the galaxy by now.

Learn More
Trusted by World’s Best Brands

Livrăm bucurie

Cu toții ne amintim cu drag de dulciurile propriei copilării. Sunt parte din amintirile cele mai vii și colorate.

Are You Ready?

Let’s Work Together

We create amazing Webflow templates for creative people all around the world and help brands stand out.

Contact Us